Znaci Opasnosti

Znaci opasnosti – Radimo izradu znakova opasnosti na žutoj graverskoj plastici sa crnom gravurom.

U nastavku možete videti neke od znakova a u mogućnosti smo da izradimo sve znakove za koje vaša kompanija ima potrebe.

 

Znak Opasnosti Klizav Pod

Znak Opasnosti Klizav Pod

Znak Opasnost od buke

Znak Opasnost od buke

Znak Opasnost od Eksplozije

Znak Opasnost od Eksplozije

Znak Opasnosti Od Požara

Znak Opasnosti Od Požara

Znak Opasnosti od radioaktivnih materija

Znak Opasnosti od radioaktivnih materija

Znak opasnosti na radioaktivne supstance

Znak opasnosti na radioaktivne supstance

Znak Opasnosti za visoki napon

Znak Opasnosti za visoki napon

Znak opšte opasnosti

Znak opšte opasnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak opasnosti za kontaminirano područje

Znak opasnosti za kontaminirano područje

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak za opasnost od visokog napona

Znak za opasnost od visokog napona

Ovo su neki od znakova koje smo u mogućnosti da izradimo. Većina ovih znakova su zakonska obaveza za industrijske objekte, a kada već imate potrebe za obeležavanjem, onda to odradite materijalom zbog kojeg nećete menjati natpise svake godine, već ćete zaboraviti kad ste ih stavili.

Ukoliko niste sigurni kako izgleda materijal, tj. kakvog su kvaliteta znakovi odradjeni na graverskoj plastici, kontaktirajte nas kako bismo vam poslali uzorak materijala.