Obeležavanje Objekata

 

Obeležavanje objekata je veoma bitna stavka svakog poslovnog subjekta od samog izgleda objekta do zakonom obaveznog obeležavanja.

Postoje razne grupe znakova i evo primera nekih od grupa koje smo u mogućnosti da izradimo

Kliknite na sliku znaka za koji ste zainteresovani kako bi pregledali kakvi znakovi postoje u toj kategoriji.

Znaci Opasnosti

Znaci Opasnosti

Znaci Evakuacije

Znaci Evakuacije

Protivpožarni znaci

Protivpožarni znaci

Znaci Obaveze

Znaci Obaveze

 

 

 

 

 

 

 

Piktogrami

Piktogrami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evo kombinacija graverske plastike. Klik na sliku za puni prikaz svih kombinacija.

Kombinacija boja graverske plastike

Kombinacija boja graverske plastike