Naši Klijenti

Na obostrano zadovoljstvo izvršili smo razne usluge brojnim klijentima a neki od njih su:

 

1. Zdravlje Actavis – farmaceutska kompanija

2. Miteco – kompanija koja se bavi reciklažom i zbrinjavanjem opasnog otpada

3. Optika “Baduli”

4. Institut Vip Centar d.o.o.

5. Falke Srbija